Career

 

Libra-Plast utvikler, produserer og selger utvendige dører og luker til alle typer skip. Konsernet, som har hovedkontor på Hareid, har en solid økonomi og en årsomsettning på over 120 millioner og ca 70 % eksport. Libra-Plast har totalt 70 ansatte og har produksjon både på Hareid, i Latvia og i Vietnam.          

Kvalitetsingeniør

 

Libra-Plast AS, avdeling Hareid, søker ny medarbeider i 100% fast stilling som Kvalitetsingeniør.

Da en av våre medarbeidere innen kvalitetssikring og dokumentasjon trapper ned og går snart av med pensjon, ønsker vi å finne en som kan overta denne stillingen.

Libra-Plast AS har hatt en god utvikling de siste årene, og ønsker å finne en person som kan være med å utvikle firmaet videre. En meget viktig suksessfaktor er vårt interne kvalitetsarbeid og vår evne til å tilby kundene de produkter og den dokumentasjon de har behov for.

Som Kvalitetsingeniør vil du blant annet ha ansvar for:

 • Utvikling og vedlikehald av systemdokument (ISO 9001:2015)
 • Kvalitetsrelaterte oppgaver i løpende produksjon/analyse av produksjonsdata.
 • Delta i ordrerettet prosjektarbeid i utarbeidelse og oppfølging av kvalitetsplaner.
 • Være pådriver for kontinuerlig forbedring innen kvalitetsrelaterte aktiviteter.
 • Nøkkelbruker av QA software for kvalitetsrelaterte moduler og aktiviteter.
 • Internopplæring i kvalitets- og miljøsystema.
 • Ansvar for internkontrollsystem

 

Ønsket kvalifikasjon og personlige egenskaper:

 • God teknisk innsikt.
 • Må beherske Engelsk/Norsk – muntlig og skriftelig
 • Serviceinnstilt, analytisk, selvgående og strukturert.
 • Gode evner til å presentere og kommunisere informasjon.
 • Utviklingsorientert, nytenkende og relasjonsbyggende.

Vi tilbyr gode rammevilkår for personlig og faglig utvikling, i en solid bedrift med mange hyggelige kollegaer. Spørsmål om stillingen kan sendes til Per Grimstad, COO tlf.: +47 913 88 834 / e-post: pg@libra.no

For å søke på stillingen sender du søknad og CV til pg@libra.no

Søknadsfrist er 18. August 2017

 
Call us
 
E-mail us
 
See us